Molekulární vodík – rešerše studií

Zaslal admin | Molekulární vodík

Shigeo Ohta, Ikuroh Ohsawa a tým japonských odborníků z Tokijského Metropolitního Gerontologického institutu poukazuje v přiložených studiích na terapeutický a antioxidační potenciál molekulární vodíku při řešení komplikací spojených s takzvaným oxidačním stresem. Ohsawovi se v klinických testech podařilo prokázat, že podávání molekulárního vodíku nevykazuje podobné vedlejší, často letální, účinky jako řada konvenčních antioxidačních přípravků. Přiložené studie ilustrují pokrok ve výzkum molekulární vodíkové terapie a šíři jejího využití.

 

Tým Ikuroha Ohsawi v detailu popisuje možnosti využití molekulárního vodíku při léčbě arteosklerotických onemocnění a ukazuje na protizánětlivé účinky molekulární vodíkové terapie.

 

Článek Helmuta Siese ozřemňuje základní mechanismy vzniku oxidačního stresu. V článku jsou představeny základní oxidanty i princip fungování antioxidantů. Článek vyšel několik let před zveřejněním výsledků Ikuroha Ohsawi.

 

Zdroje: