Senescence

Zaslal admin | Molekulární vodík

Pod pojmem senescence se ukrývá proces, který si člověk nejvíce uvědomí při příležitosti výročí svého narození. Stárnutí se může na první pohled jevit jako samozřejmá a nevyhnutelná součást lidského života. Přesto otázka proč vlastně stárneme zůstává stále tak trochu hádankou. Současná věda nám nabízí hned několik teorií.

Širší souvislosti

Proces stárnutí může souviset s takzvanými theomery, koncovými strukturami chromozomů. Ty se během buněčného dělení – mitóze – krátí. Po určitém počtu těchto dělení jsou tyto konečné struktury již natolik krátké, že se buněčné dělení zastaví úplně. Při replikaci, podobně jako například u fotokopií, vznikají dále menší nebo větší defekty. Informace je s každou další kopií zkopírována i předešlou chybou a snižuje se tak kvalita buněk, kterou pozorujeme jako stárnutí.

Tyto defekty mohou vznikat nejen při samotné replikaci, ale také vlivem škodlivých pro tělo toxických látek, které na buňky působí. Obecně známé jsou takzvané volné radikály nebo šířeji ROS. Ty se v průběhu života v těle hromadí , jejich postupně se zvyšující koncentraci není tělo samo schopno efektivně odbourávat, což vede k narušení životně důležitých životních funkcí.

Předpokládá se, že stárnutí je řízeno samotnými geny. Na proces stárnutí má s největší pravděpodobností vliv i snížená hladina hormonu melatoninu.

 

Zdroje: