Aquamine – Bohatství z moře

Zaslal admin | Pohyb

Je s podivem, že ačkoliv jsou některé komponenty odbornějších doplňků stravy ověnčeny mnoha superlativy, nelze o nich získat téměř žádné snadno dostupné a hlubší informace. Jedním z nejkřiklavějších příkladů je multiminerální komplex Aquamine. Dali jsme si proto trochu práce a  na následujících řádcích se Vám Aquamine pokusíme přiblížit trochu více blíže.

Kde se Aquamine nachází?

V klidnějších vodách pobřežních oblastí Velké Británie, Irska nebo Islandu se nacházejí zvláštní korálům podobné útvary, pro které se vžilo bretaňské pojmenování Maerl (Marl).  Maerlové koberce jsou tvořeny koloniemi živých do růžova zbarvených řas volně uchycených na vápenatém podloží složeném z jejich odumřelých schránek. Maerlové řasy se řadí do ruduch (Rhodophyta) a patří mezi ně druhy jako Lithophylum fasciculatum, Lithophilum hibernicum, Lithothamnium corallioides, Mesophyllum lichenoides a nejrozšířenější a pro nás nejpodstatnější Phymatolithon calcareum. Právě poslední jmenovaný je pod svým zastaralým jménem Lithothamnium calcareum udáván jako zdroj Aquaminu.

Lithothamnium calcareum

Phymatholion calcareum je pomalu rostoucí řasa (několik milimetrů za rok), která za příznivých podmínek tvoří husté maerlové podrosty. Její křehké větvičky jsou obaleny mineralizovanou schránou, která po odumření jedince odpadává a stává se jednak součástí pevného podloží maerlu a současně zdrojem celé řady pro člověka využitelných blahodárných látek. Člověk maerl těžil a využíval po staletí, zejména pak pro zemědělské potřeby jako bohaté hnojivo. V druhé polovině dvacátého století dosáhla průmyslová těžba maerlu neudržitelných rozměrů. V této době se již mořské řasy uplatnily nejen v zemědělství, ale i například k filtraci a čištění vodních zdrojů, v kosmetickém průmyslu a také v potravinářství. Právě zde lze hledat původ stále trvající popularity Aquaminu dnes.

Ekologie těžby

Maerlu je stále více rozuměno ne jako ve své podstatě plevelnému produktu moře, ale jako neobnovitelnému ekosystému, který představuje důležité životní prostředí pro celou řadu organismů, podobně jako je tomu v případě dnes již přísně chráněných korálů a korálových útesů. Zjistilo se, že maerlové řasy jsou krajně citlivé na kvalitu prostředí, ve kterém rostou a prospívají. Zejména stále více houstnoucí lodní doprava a trasy ohrožují nejen jejich vlastní prospěch, ale i znečištění způsobené lidskou činností významě ovlivňuje složení pro člověka průmyslově významných komponentů maerlu. Od konce devadesátých let proto nastává významné omezení těžby maerlu, v některých oblastech je dnes dokonce těžba zakázána. Omezení těžby maerlových řas se v první řadě týká povoleného ročního objemu. Toto omezení je dáno velmi dlouhou dobou růstu těchto pozoruhodných organismů. S tím souvisí i druhé, neméně podstatné omezení, které limituje těžbu pouze na odumřelé schrány a přísně zakazuje těžit maerl ve svém celku, tedy včetně živých organismů. V současné době je těžba víceméně soustředěna na pobřežní oblasti Islandu.

Aquamine a jeho přednosti

Multiminerální komplex Aquamine je obchodní název pro přírodní zdroj vápníku, hořčíku a dalších více než sedmdesáti prvků, látek a minerálů. Udává se, že hlavní předností Aquaminu je jeho porézní, včelímu plástu podobná struktura, která zaručuje lepší vstřebatelnost daných látek a to na rozdíl od například konvenčně získávaného vápníku. Druhou a nezanedbatelnou předností je již zmíněné množství látek získané z jednoho zdroje. Třetí předností Aquaminu jako zdroje přírodního vápníku je absence alergenu laktózy. Není proto divu, že byl a je hojně využíván v potravinářství jako přírodní náhražka mléčných nápojů a výrobků. Z podobných důvodů je i součástí doplňků stravy a výživy pro kosti a klouby.

 

 

Zdroje: