Antioxidační síla vitamínu E

Zaslal admin | Revitalizace

Další skupinou látek s velmi výraznou antioxidační schopností jsou takzvané tokoferoly (alfa, beta, gama a delta), známé pod souborným názvem vitamín E. Protože jsou tokoferoly látky rozpustné v tucích a ne ve vodě, je míra vstřebávání vitamínu E závislá na schopnosti těla vstřebat tuky.

 

Funkce

Chemická struktura Vitaminu E umožnuje tokoferolům dobře pronikat do buněčných membrán a zůstat tam na "stráži" proti radikálovým metabolitům. Antioxidační působení tokoferolů spočívá jednak v zabránění peroxidace lipidů, jednak ve schopnosti vstoupit do radikálových řetězových reakcí a ukončit je. Tokoferoly jsou totiž ze své chemické podstaty uvolnit vodík, přenést ho na volný radikál a přerušit probíhající reakce, které by za jiných okolností mohli vyvolat oxidační stres a vést k poškození nebo zničení buňky. Vitamín E tak chrání především tuky v buněčných membránách a zajištuje jejich správné fungování a strukturu. Mluvíme zde zejména o buněčných membránách červených krvinek a buněk dýchacího systému.

 

Význam

Význam vitamínu E jako antioxidantu lze zdůraznit jeho schopností minimalizovat rizika spojeného s oxidativním poškozením, které je spojováno s rozvojem srdečních onemocnění, rakoviny nebo  Alzheimerovy choroby. Studie dále prokázaly působení tokoferolů na snížení rizika rozvoje šedého zákalu. Kýženým a viditelným působením vitamínu E je zpomalení procesu stárnutí.

 

Nedostatek Éčka

Nedostatek vitamínu E provází snížená schopnost vstřebat tuky a je velmi často spojován například s resekcí střeva. Deficit vitamínu se manifestuje v nejrůznějších neurologických obtížích jako je ztráta reflexů, ochablost nebo ztráta citu. Odráží se dále v celkovém snížení obranyschopnosti organismu. U mužů pak souvisí s poruchami gonád, které mohou ústit v neplodnost.

Doporučený příjem vitamínu E (zejména pak nejhojněji zastoupeného alfa tokoferolu) závisí na věku a potřebách organismu. u dospělého jedince by se měl pohybovat kolem 10mg/den.

Přirozené zdroje vitamínu E jsou poměrně dobře dostupné. Nejbohatšímy zdroji jsou totiž rostliné tuky obsažené například v soji, slunečnici nebo kukuřici (oleje). Vitamín E dále najdeme v mase savců, másle nebo plodech podzemnice olejné.

 

 

Zdroje: