Zaslal admin | 10.01.2016

MUDr. Rastislav Jánoška je jedním z nemnoha lékařů, kteří se nebojí ve své ordinaci kombinovat terapeutické prostředky tradiční a moderní medicíny. Jako vůbec první lékař v České Republice zavedl do své praxe i molekulární vodíkovou terapii. Jak se tento typ terapie doposud osvědčil a jaká je šíře využití molekulárního vodíku v moderním lékařství se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Kdy jste se s molekulární vodíkovou terapií setkal vůbec poprvé?

S molekulárním vodíkem jsem se setkal zhruba před osmi lety ve formě prvních amerických práškových preparátů. Vyzkoušel jsem je v rámci mé tehdejší praxe a jsem přesvědčen, že se osvědčily. Do mé ambulance tehdy docházeli převážně sportovci a podávání molekulárního vodíku se podle mých zkušeností pozitivně odrazilo na jejich výkonech. Samozřejmě za přispění poctivého tréningu, bez toho to nejde..

 

Je podpora vrcholových sportovců jedinou oblastí, ve které jste molekulární vodík využíval nebo využíváte?

To rozhodně není. Já osobně vodík využívám například při léčbě Crohnovy choroby (poznámka redakce: jedná se o chronické zánětlivé onemocnění, které se může projevit v jakékoli části trávicího ústrojí, nejčastěji však v oblasti spojení tenkého a tlustého střeva). Protizánětlivé účinky molekulárního vodíku byly ostatně mnohokrát potvrzeny. 

 

Měl jste možnost vyzkoušet preparát Body Balance. Jakou odezvu jste zaznamenal zde?

Ano, výrobek jsem vyzkoušel. Ty reakce jsou vesměs pozitivní.
Pacienti, kteří jsou s vodíkovou kůrou v delším kontaktu a jsou s ní dobře obeznámeni, tak vodík vyloženě vyžadují. To se týká převážně sportovců v tréningu. Pak jsou tu pacienti se zánětem tlustého střeva a těm vodík doporučuji během fáze hojení jako podpůrný doplněk léčby. Mám dokonce řadu spokojených pacientů ze zahraničí. Kromě subjektivních ohlasů - pacienti sami tvrdili, že se cítí lépe - je možné hovořit o zcela objektivních ukazatelích. Pacientům se například prokazatelně zlepšily krevní testy.

 

Kolik osob z řad Vašich pacientů mělo možnost Body Balance vyzkoušet?

V případě tohoto přípravku se jedná prozatím o zhruba 30 osob (poznámka redakce: ke dni 26.12.2015). Věřím, že jich do budoucna přibude.

 

Jaký byl věk těchto pacientů?

Nejmladšímu bylo tuším deset let. Nejstaršímu pak sedmdesát.

 

Při jakých indikacích by jste přípravek Body Balance doporučil? Hovořili jsme o sportovcích a zánětlivých onemocněních...

Ano. Nepočítáme-li zmíněné, pak například při různých poruchách imunity. I v těchto případech se totiž přípravky s uvolňováním vodíku, a tedy i Body Balance, velmi dobře osvědčily. Podpora imunity je koneckonců velmi důležitá právě při zánětech nebo nejrůznějších potížích s klouby a podobně, takže to vlastně jde vše dobře ruku v ruce. U sportovců pak mluvíme zejména o oblast regenerace a zvýšení výkonů. O tom jsem již trochu hovořil. V těchto případech se samozřejmě používají i další preparáty.

 

Po jaký čas byl přípravek pacienty užíván a kdy se dostavily první pozitivní výsledky?

To je samozřejmě individuální. Co se týká doby užívání, jedná se obecně o dlouhodobou kůru v horizontu měsíců. Záleží také přirozeně na indikaci, tedy účelu za jakým je přípravek podáván. V případě imunity se efekt může dostavit během několika týdnů, u sportovců je efekt znát v kratším horizontu. Záleží také na věku pacienta.

 

Komu byste vodíkovou terapii nebo přímo Body Balance nedoporučil nebo jsou vám známy nejaké kontraindikace? 
 

V tomto ohledu nenalézám nic konkrétního. Snad jen pacientům, kteří by vykazovali alergickou reakci. Zdůraznil bych, ale spíše některé speciální okolnosti. Zdá se, že u určitých obtíží například záleží na době podávání. U zánětu střeva je vhodnější zahájit léčbu s podporou vodíku spíše v čase podzimu. Může se to zdát na první pohled směšné, ale v tomto čase je střevo citlivější a lépe reaguje. 

 

Jaké jste svým pacientům doporučil dávkování? 


Obvykle jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer. V některých případech to ale bylo tříkrát denně po dvou nebo třech tabletách. Je to individuální a podle aktuální potřeby pacienta. Vyšší dávky v kratších intervalech mohou uspíšit celkovou dobu potřebné terapie. Tedy až do výše maximální denní dávky, což jsou tři tablety třikrát denně. 
 

Setkal jste se s nějakými negativními reakcemi na vodíkovou terapii? Co vedlejší účinky?
 

Opravdu minimálně, prakticky vůbec. Pokud si pacient stěžuje nebo se nedostaví očekávané výsledky a stav se zhoršuje, pak je dobré vysadit a pacienta dál sledovat. Ale ve srovnání s jinými léčivy je takových případů opravdu minimum. 
 

Mluvil jste o americkém přípravku, který vaši pacienti užívali. Můžete jeho účinky srovnat s přípravkem Body Balance?


Účinky jsou stejné. S Body Balance jsem dosáhl totožných výsledků. Výhodou Body Balance je přirozeně jeho cena. To se nedá srovnat. Body Balance je téměř o padesát procent levnější. Když je preparát stejně kvalitní, tak nevidím důvod proč by si člověk pořizoval přípravek dvakrát dražší.
 

Molekulární vodíková terapie by měla učinně bojovat nejen proti oxidativnímu stresu, ale měla by též napomáhat v případech takzvaného zakyselení. Jaké zkušenosti máte s přípravkem Body Balance v tomto směru?

 
Pozitivní. Jednou z výhod vodíku je právě udržení lidského pH v normální hodnotě. Mluvíme zde zejména o sportovcích, kteří účinek pocítí ve zmírnění svalové únavy a křečí. Samozřejmě i u již zmiňovaných zánětů je třeba upravit pH a to se pozitivně odrazí na průběhu léčby.

 

Pane doktore, děkujeme za rozhovor. Chcete závěrem něco popřát našim čtenářům?

Určitě ano, hlavně pevné zdraví a ať nezapomínají na zdravý a aktivní život.

 


 

MUDr. Rastislav Jánoška, Tábor

Soukromý lékař internista. Vyšetření v oblasti akupunktury, alternativní medicíny, homeopatie a měření EAV